Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Blijf op de hoogte. Neem een abonnement op onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief februari 2017 is uit! Als u ook de nieuwsbrief wil ontvangen klik dan op het @-plaatje hiernaast. Let op: u krijgt een bevestigingsmail. Zonder bevestiging is uw aanmelding niet compleet.


Volg ons op facebook

Onze Facebookpagina is nu openbaar. Klik op het logo en wordt vriend. 

 


 ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN 

5 september 2017: VVG en Stichting Omgevingseducatie organiseren bijeenkomst over educatie natuur en landschap.

Hoe bijzonder zijn het Gooi en de Vechtstreek? En wat is het belang van betekenisvol onderwijs over je eigen (woon)omgeving?
Op donderdag 28 september a.s. (tussen 16.30 en 20.30 uur) organiseert de VVG samen met de Stichting Omgevingseducatie een inspiratiebijeenkomst over onder meer deze vragen. Basisscholen, voortgezet onderwijs, natuur- en cultuurorganisaties en gemeenten in Gooi en Vechtstreek gaan met elkaar in gesprek. Locatie: Comeniuscollege in Hilversum. Er zijn nog plekken vrij, dus aanmelden voor deze interessante middag/avond kan nog.

Het programma van de bijeenkomst vindt u hier. U kunt zich aanmelden via dit formulier.


1 september 2017: Ga op zaterdag 30 september a.s. mee op excursie naar Waterliniemuseum Fort bij Vechten.

De Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert in samenwerking met het Waterliniemuseum een excursie  over de Hollandse Waterlinieop zaterdag 30 september a.s.  naar Fort Vechten te Bunnik. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.


23 augustus 2017: zaterdag 23 september a.s. symposium over de toekomst van het Nederlandse platteland.

Hoe zal het Nederlandse platteland eruitzien over vijftig jaar? Zal dan nog steeds het grootste deel uit landbouwgrond bestaan, terwijl we juist meer ruimte nodig hebben voor wateropvang en recreatie? Kan er dan een landbouw zijn zonder desastreuze effecten op landschap en natuur? En wie gaat er betalen: de natuur, de boer of de consument?
 
Over deze vragen organiseert de Heimans en Thijsse Stichting samen met IVN, KNNV en SoortenNL in Utrecht een symposium op zaterdagmiddag 23 september a.s. Wij bevelen dit symposium van harte bij u aan. Uitbereide informatie, incl. kosten en inschrijving, is via deze website te vinden.

12  augustus 2017: In Memoriam Edwin Klomp.

Op 11 augustus was de uitvaart van Edwin Klomp. Precies een maand daarvoor mailde Edwin het bestuur dat hij slecht nieuws had. Bij hem was keelkanker geconstateerd en “dat ziet er niet best uit".

Voor de verdere tekst van het memoriam klik hier.


10 augustus 2017: Programma van de Gooise Natuurwacht voor de tweede helft van 20176 is beschikbaar.

Op de pagina Op Pad is nu het wandelingen programma van onze Gooise Natuurwacht beschikbaar. Het is weer een zeer gevarieerd aanbod met interessante wandelingen voor mensen met belangstelling voor natuur, cultuur, landschap en beheer.

19 juli 2017: Dit najaar start nieuwe cursus Gooi-o-logie.

Ook dit jaar werkt de VVG weer mee aan een nieuwe themaleergang ‘Gooi-o-logie’, te volgen aan de Volksuniversiteit Het Gooi. De inschrijving is net van start gegaan.
Tijdens de de leergang staan de sociaal-culturele ontwikkelingen in het Gooi centraal, evenals de gevolgen hiervan voor het Gooise landschap. Centraal tijdens de leergang staan de sociaal-culturele ontwikkelingen in het Gooi en de gevolgen hiervan op het Gooise landschap. Aan de hand van een aantal interessante inleidingen en een excursie (bezoek aan het gemeentelijk archief van Naarden) krijgen deelnemers inzicht in die veranderingen. Bekijk hier het leergangprogramma. Ook kunt u zich inschrijven via deze link.
Bekijk hier het leergangprogramma. Ook kunt u zich inschrijven via deze link.

16 juli 2017: VVG-evenement ‘De eigenzinnige Erfgooiers in 2017’.

In het najaar, op dinsdag 31 oktober a.s., organiseert de VVG een boeiende lezing en excursie over de eeuwenlange historie van de Erfgooiers. Met elkaar gaan we die dag op zoek naar de sporen die de Erfgooiers afgelopen 1000 jaar in het Gooi nalieten. Wat is er anno 2017 in onze regio nog van deze eigenzinnige Gooienaren te zien? Wij nodigen u hartelijk uit voor deze dag!

De VVG organiseert dit evenement in het kader van de ‘Week van de Erfgooier’ (van 28 oktober tot 3 november 2017), zie ook www.week-van-de-erfgooier.nl.

Drie Erfgooiers houden tijdens het ochtendprogramma een korte lezing. Zowel tijdens deze lezingen als de excursie (’s middags, met de bus) ligt de nadruk op nog zichtbare elementen van de Erfgooiers.

Het programma en verdere informatie is hier te vinden.

15 juni 2017: VVG-natuurwacht vereerd met het Groene Lintje.

Vorige week kreeg Randolph Pelsink, één van onze natuurwachten, het zogeheten ‘Groene Lintje’ uitgereikt.  GroenLinks Hilversum reikt deze prijs jaarlijks uit als waardering voor mensen die zich inzetten voor natuur en duurzaamheid.

Op het zonnige terras van Puur Smaeck kreeg natuurwacht en hovenier Pelsink het lintje in handen. Ook Alfred Visser van de wijngaard Zonnestraal en natuurbeschermer Jelle Harder kregen de prijs. Randolph werkt als hovenier bewust zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Naast zijn vrijwilligerswerk als lid van onze Gooise Natuurwacht is hij ook vrijwilliger bij de historische botanische Costerustuin in Hilversum.

In samenwerking met de Gooi en Eembode vroeg GroenLinks inwoners van Hilversum mensen aan te dragen die het Groene Lintje zouden verdienen. Kandidaten moeten de natuur en duurzaamheid in Hilversum op een creatieve, vernieuwende en inspirerende manier ondersteunen en stimuleren. Zo werd ‘onze’ Randolph genomineerd en dus ook vorige week benoemd in ‘de orde van de Groene Lintjes’.
 
 

31 mei 2017: Herziene statuten VVG officieel ondertekend.

Op 30  mei jl.  zijn bij de notaris de herziene VVG-statuten door het bestuur van de VVG ondertekend. Op 13 april jl. ging de ledenvergadering akkoord met de herziening.

Belangrijk doel van de herziene statuten is de VVG een steviger positie te geven als procederende partij. Ook sluiten de nieuwe statuten aan op onze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), iets wat in de oude statuten (uit 1989) ontbrak.

De herziene doelstelling van de VVG is als volgt omschreven: ‘De vereniging heeft als doel het bijzondere eigen karakter van de natuur, de landschappelijke en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed in het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te beschermen en om duurzame ontwikkeling van het gebied te bevorderen, om dit met al zijn bijzondere kwaliteiten door te kunnen geven aan volgende generaties.

Hier vindt u onze nieuwe statuten.


22 mei 2017: Lezing & excursie Grafheuvels door Sander Koopman.

Zo’n 25 leden van de Vrienden van het Gooi en andere belangstellenden namen op zaterdag 20 mee deel aan de lezing en excursie over de Grafheuvels in het Gooi. AW Nardincklant  (de archeologische vereniging in deze regio, waarvan Sander Koopman de voorzitter is) heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de grafheuvels in deze regio. Er zijn landelijk zo’n 3000 grafheuvels, uit het Neolitium en de bronstijd, zo’n 3500 tot 5000 jaar oud. In onze regio zijn er 83 grafheuvels bekend. Zij zijn bekend in West Europa, vooral op de zandgronden. Na een boeiende lezing zijn met de fiets een drietal plekken op de Westerheide bezocht. Als je weet waarop je moet letten, zie je de grafheuvels onmiddellijk. In onze nieuwsbrief van juni jl. besteedden we aandacht aan de excursie. In het eerstvolgende blad van de VVG volgt een uitgebreid verslag.

17 mei 2017: Emil Ludenpenning 2017 voor vrijwilligers van het Gooisch Natuurreservaat.

Op 21 april jl. is in Infoschuur de Emil Ludenpenning 2017 uitgereikt aan de vrijwilligers van het Gooisch Natuurreservaat (GNR).  Dit gebeurde door de nieuwe voorzitter van onze vereniging, Hans Metz.

Vanaf de oprichting van het GNR is een beroep gedaan op de inwoners van ’t Gooi om vrijwillig werkzaamheden in de Gooise natuur uit te voeren. Inmiddels zijn zo’n 350 vrijwilligers in 10 groepen actief in het 2800 hectaren tellende Natuurgebied.  Voor hun bijzondere bijdrage heeft de jury unaniem de vrijwilligers van GNR voorgedragen. Lees verder.

14 mei 2017: Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering en de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur zijn beschikbaar.

De concept notulelen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2017 zijn beschikbaar op deze website.

Door alle bestuurswisselingen is het bestuur bijeengekomen om de taakverdeling te bekijken en te vernieuwen. Er is besloten tot een aantal aanpassingen die vastgelegd zijn in dit document.


2 mei 2017: “Het verhaal van de Grafheuvels” Lezing op 20 mei 2017 met excursie door Sander Koopman.

Op 20 mei a.s. organiseert de VVG wederom een bijeenkomst voor haar leden over  opvallende plekken in de Gooise natuur.  Sander  Koopman* – voorzitter van AWN Naerdincklant – houdt een lezing over de Gooise Grafheuvels.  Hij gaat uitgebreid in op de recent uitgevoerde regionale grafheuvel inventarisatie. Dit heeft geleid tot verrassende inzichten in de onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd en op de aantallen grafheuvels in het Gooi.  Na afloop gaan we op de fiets een bezoek brengen aan de grafheuvels  op de Westerheide, met ter plaatse uitleg over de historie van deze grafheuvels.  Kortom een lezing  die de Vrienden van ’t Gooi niet mogen missen.  Er is plek voor 25 personen, dus meld u snel aan !

Datum: zaterdag 20 mei 2017 van 14.00 – 16.00 uur 
Locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103a,te Hilversum.   Kom met de fiets!
Deelname: Gratis voor leden en niet-leden
Aanmelding: Meldt u komst aan via info@vriendenvanhetgooi.nl  onder vermelding van 20-mei
 
*Sander Koopman houdt zich bezig met onderzoek naar de regionale geologie en archeologie. Hij heeft hierover diverse boeken en artikelen geschreven, In 2015 hield hij een succesvolle lezing over deGooise  afzandingen  tijdens het lustrum van de Vrienden van ’t Gooi.

17 april 2017: Open Dag kunstenaars en architecten in de 20e eeuw in Blaricum, op zaterdag 13 mei.

Deze dag wordt georganiseerd door De Stichting Tussen Vecht en Eem samen met de Historische Kring Blaricum.
Het programma start om 09.30 uur in het St Vitusgebouw, Kerklaan 10 te Blaricum, met een ontvangst en lezingen van:

  • schrijfster Lien Heyting: Blaricumse Kunstenaars en De Stijl;
  • kunsthistorica Diana Kostman: Van Hynckes tot Ten Hoope

Vervolgens 12.00 uur muziek in het Gemeentehuis en een lunch en vanaf 13.30 uur excursies:

  • Dorpswandeling met gids langs kunstenaarswoningen en ateliers van de Dooyewaard stichting.
  • Huifkartocht kunstenaars en architectuur;o.a. Rietveld- en Schönehuis (maximaal 20 deelnemers).
  • Wandeling met gids langs Blaricumse architectuur, met name van Theo Rueter.

Meer informatie en aanmelden via de website www.tussenvechteneem.nl/open-dag/


13 april 2017: Algemene ledenvergadering VVG

Op donderdag 13 april is onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op de agenda stonden ondermeer de volgende punten:

- notulen vergadering 2016;
- bestuurswisselingen.
- introductie nieuwe huisstijl
- voorstel wijziging statuten (zie ook het nieuwsitem van 10 februari)
- strategisch plan 2018-2024
-Terugblik op 2016 en vooruitblik op 2017 door de voorzitter.
Voor informatie over de jaarstukken verwijzen wij u naar het tabblad: wat willen wij/beleid

Na de pauze heeft prof.dr Frank Berendse een lezing gehouden over de bijdrage die organisaties als de VVG kunnen leveren aan behoud en bescherming van natuur en landschap.

Inmiddels zijn de concept notulen van de Algemene Ledenvergadering gepubliceerd.


12 april 2017: Voorland Stichtsebrug: Surfstrand of Parnassiaveld? Ofwel: Wat is het nut van een wet zonder goed beheer en handhaving?

De VVG heeft aan tafel gezeten met de raadcomissie van de gemeente Blaricum. Op de agenda stond het beheer van het Voorland van de Stichtse brug, beter bekend als het surfstrand. Maar voor sommigen ook: BBQ plek, paarden en honden uitlaatplek (of hondentraining), crossveld voor motoren en quads, paintbalveld, Pokemon jachtterrein en stortplaats voor drugsafval en zwarte grond. Verder werden er evenementen georganiseerd zoals de nieuwjaarsduik met een paar honderd deelnemers, open vuren en luide muziek. Bij de nieuwjaarsduik van 2017 ontbrak daarvoor de juiste vergunning en speelden de feestelijkheden zich juist af op het meest kwetsbare deel van het strand. Ook wist Staatsbosbeheer nergens vanaf.

Waarom maakt de VVG zich daar zorgen over? Is het niet voldoende dat het gebied is aangewezen als Nationaal Natuur Netwerk, de hoogst denkbare wettelijke bescherming? Dat blijkt al uit ons nieuwsitem van 8 juli 2016, onder de titel: Blaricum aan Zee door provincie afgewezen (Wij zijn er niet gerust op dat het daarbij blijft).

Al eerder was het rapport Natuurwaarden van het Voorland Stichtse Brug aangeboden. Kijk nog even naar dit  kaartje, dan kunt u zien waar parnasssia, orchideeën, stijve ogentroost en duinroos groeien. Ook zitten er zeldzame vogelsoorten, vleermuizen en ringslangen.

Het westelijke deel van het strand heeft een geringe natuurwaarde. Een paar surfers kan het gebied op dat deel wel hebben, maar vooral in het gebied links en rechts daarvan pleit de VVG voor duidelijke afspraken in de vorm van een beheerscontract tussen de gemeente en eigenaar Staats Bosbeheer. Maar dat heeft alleen zin als dat wordt gevolgd door strenge handhaving.

Zie ons speerpuntdossier en het complete verslag van de bijeenkomst


30 maart 2017: natuurbegraven in de bronstijd

Altijd al nieuwsgierig geweest naar de geheimen van grafheuvels?
Op 20 mei a.s is er een lezing met aansluitende excursie per fiets naar de grafheuvels op de Westerheide, geleid door Sander Koopman, voorzitter van AWN Naerdincklant, met uitleg over de historie en de vondsten die daar gedaan zijn.

Alleen voor leden van de VVG. Locatie: Infoschuur 't Gooi, Naarderweg 103 a Hilversum. Tijd: 14.00 tot 16.30. Zaal open vanaf 13.30 uur. Vervoer per eigen fiets. Aanmelden graag per mail.


29 maart 2017:  Gooise Zandafgravingen

 

Sander Koopman heeft een nieuwe en uitgebreidere versie geschreven van zijn lezing ter gelegenheid van ons 80 jarige jubileum over de Gooise zandafgravingen.  Een goede reden om dit boeiende document nogmaals onder uw aandacht te brengen. De door hem beschreven zanderijen zijn tenslotte een van de unieke kenmerken van ons mooie Gooi.

Hier vindt u het volledige verslag van deze lezing. Pas op, het is een groot document. Het openen kan wat tijd nemen.
 


Foto Sander Koopman: Ongerept 18e-eeuws zanderijenlandschap bij de Oostdijk te Naarden.


16 maart 2017: Extra bijdrage aan GNR kost jaarlijks twee pintjes bier.

Op uitnodiging van 5 betrokken raadsleden is er op 9 maart een debat gehouden over de toekomst van het GNR. Nu er een concept beleidsplan op tafel ligt wordt het tijd stappen te nemen om het GNR toekomstbestendig te maken.

Enkele organisaties, waaronder de VVG, waren uitgenodigd om kort en krachtig een eerste reactie te geven. Kort samengevat heeft de VVG waardering voor de verrichtingen van de interim GNR-voorzitter, Karin Heerschop. Maar beleid kan alleen worden uitgevoerd als de financiële basis voldoende stevig is. Veel wordt er geschermd met diverse verdienmodellen. Maar hoe mooi ook, het zijn vaak incidentele posten.

VVG-voorzitter Johan Jorritsma benadrukt dat een goede solide structurele financiering “te eeuwigen dage” het allerbelangrijkst is en die moet vooral gewoon uit de pot van de Gemeenten komen. In het verlengde daarvan zullen de inwoners van het Gooi, bereid moeten zijn meer bij te dragen aan de zo dichtbij gelegen natuur die hen ook zoveel voordelen biedt. Onze voorzitter doet een voorzet: verhoog (via de WOZ) de bijdrage per inwoner van € 6 naar € 11. “Dan maar twee pintjes bier of een flesje wijn per jaar minder". Uiteraard leverde dit wat gemopper op bij enkele aanwezige raadsleden, maar frappant was dat het merendeel van de aanwezigen het wel degelijk eens was met het basis principe. Het wordt nu tijd om verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan een solide GNR, en dat kost links- of rechtsom gewoon geld dat voor een lange periode stabiel op tafel moet komen. Onze wethouders en raadsleden zijn nu aan zet!

Voor meer informatie: zie de inbreng van Johan Jorritsma en het verslag van de bijeenkomst van Karel Loeff


28 februari 2017 Biodiversiteit, natuurbeheer en de wilde stad: de Gooise Landschapsdag 2017

Op zaterdag 11 februari vond in de Infoschuur de derde Gooise Landschapsdag plaats. Het thema van deze dag was "biodiversiteit, natuurbeheer en natuur in de stad". Dagvoorzitter Sander Koopman maakte een verslag. Voor een foto impressie, zie onze VVG Facebook pagina.


10 februari 2017: voorstel wijziging statuten

In het nieuwsitem van 1 otober j.l. hieronder hebben wij gemeld dat het bestuur in de jaarvergadering op 13 april a.s.  aan de leden wil voorstellen de statuten te wijzigen. Inmiddels is het concept van de hele nieuwe tekst van de statuten bekend en dat kunt u hier inzien. Indien u vragen of opmerkingen heeft bent u van harte welkom om hierop nu alvast te reageren. U kunt dat doen per mail aan het bestuur. Het zou kunnen dat er voor de vergadering nog een aantal laatste wijzigingen zullen worden aangebracht. Het definitieve voorstel zal worden meegezonden met de oproep voor de algemene ledenvergadering.


10 februari 2017: Archeologie tussen Vecht en Eem

Sander Koopman heeft een boek geschreven dat is uitgegeven door AWN Naerdincklant. Dit boek is gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstelling Hoogtepunten van de Gooise archeologie. Deze tentoonstelling is op dit moment in voorbereiding in Geologisch Museum Hofland in Laren.
U kunt dit hier inzien (25MB, PDF).


25 januari 2017: Voorkom aantasting van de Oostvaardersplassen, teken de petitie

De VVG wil ook haar zorgen over aantasting van de natuur in de gebieden rond het Gooi met haar leden delen en vraagt om een petitie van de stichting Dierbaar Flevoland te ondertekenen tegen het plan om de Oostvaardersplassen ondergeschikt te maken aan de economische doelen van het toerisme en luchthaven Lelystad. Er zijn al ideeën over abseiltorens, moerastochten, evenementen, kampeerterreinen, hotels en nachtsafari’s. In voorbereiding op luchthaven Lelystad zou ook het aantal ganzen gereduceerd moeten worden, terwijl het als Natura 2000-gebied nu juist is aangewezen voor vogels incl. ganzen. Dat reduceren kan overigens alleen door te vergassen of te schieten met hagel waardoor ook vogels getroffen worden die met hagel in het lijf doorvliegen. Teken de petitie


5 januari 2017: De provincie Noord-Holland draagt 52.500 euro bij om de Unesco status Global Geopark voor de Gooi en Vechtstreek te bemachtigen.

Goed nieuws. De regio Gooi en Vecht is geologisch, natuurwetenschappelijk en landschappelijk een waardevol gebied. Het Geopark hoopt met de Unescostatus meer bewustwording te creëren bij bewoners en bezoekers over de bijzondere eigenschappen van het landschap, de natuur en de karakteristieke bebouwing voor bewoners en toeristen.

Bron: Gooi&Eemlander

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied.

Het Geopark Gooi en Vecht huisvest drie gebieden die door de provincie als aardkundig monument zijn aangemerkt: het stuwwallengebieden van het Gooi, het Naardermeer en de Waver, Vecht en Aetveldsche Polder. Ons land kent tot nu toe één Global Geopark, de Hondsrug in Drenthe, dat deze status sinds 2013 geniet.

BRON: https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/provincie-steunt-geopark-gooi-en-vechtZie voor oudere nieuwsitems ons nieuwsarchief:

2016

2015

2014

2013

2012