Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Andere sites


Het Gooi
 

De VVG werkt veel samen met de onderstaande 6 organisaties. Zij zijn gezamenlijk gehuisvest in 'de Infoschuur' te Hilversum.


 • Fietsgilde 't Gooi
  Fietsgilde 't Gooi organiseert wekelijks thematische fietstochten door het Gooi (dag- en middagtochten). Begeleiding door een gids die onderweg vertelt over de geschiedenis van het gebied, de cultuur en de natuur. Samen met de VVG wordt het 'Fietsrondje Hilversum' georganiseerd.

 • Stichting Behoud Gooise Heide

 • Gooi en Vechtstreek
  Uitgebreide historische en toeristische informatie over de plaatsen in Gooi en Vechtstreek, veel foto's en plattegronden.

 • Dichtbij: regio 't Gooi
  Dagelijks het laatste nieuws, sportnieuws en zakelijk nieuws uit jouw regio. Tevens een uitgaansagenda, weerbericht, vacatures en columns.


Actieve lokale groepen van dit moment:


De Vecht e.o.


 • De Vechtstreek
  De Vechtplassencie, de Vrienden van de Vecht en Oudheidkundig Genootschap Niftarlake. Hier ook de Nieuwsbrief Vechtvisie.

 • Werk aan de Vecht
  Landschapsonderhoud door vrijwilligers, zoveel mogelijk langs de rivier (knotten, snoeien, maaien).

 • Venster op de Vecht
  Het digitale streekmuseum over de Vecht.

 • Vereniging Spaar het Gein
  Deze vereniging zet zich in voor bescherming en ontwikkeling van de waarden van het Geingebied (Abcoude).

 • De Ster van Loosdrecht
  Een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in het bijzonder fraaie gebied De Ster.


Gooi, Vechtstreek en Eemvallei


 • Project Geopark voor 't Gooi en de Vechtstreek
  Op initiatief van de VVG en ondersteund door prof. J. Sevink (Universiteit van Amsterdam), gefaciliteerd door VVG en Goois Natuurreservaat is Plan van Aanpak ter realisering van een Geopark in de regio opgesteld. Dit na een een eerste inventarisatie en peiling van potenties en draagvlak daartoe. Een Geopark is een door de UNESCO erkend gebied met belangrijke geologische, archeologische, ecologische en culturele erfgoedwaarden. De VVG is van mening dat het stuwwallandschap van het Gooi in samenhang met het haar omringende gebied zo uniek is dat het waarschijnlijk voldoet aan de criteria van Unesco. Het onderzoek wordt projectmatig in fasen uitgevoerd door en met een aantal belanghebbende organisaties. VVG is een van de netwerkpartners.

 • Stichting tussen Vecht en Eem
  De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) stimuleert de historische belangstelling voor het Gooi, Vechtstreek en Eemland. Binnen TVE werken ca. 40 lokale en regionale organisaties samen.
  Op deze site bevindt zich ook 'de Historische Canon tussen Vecht en Eem'. Deze canon is geschreven door deskundigen uit het netwerk van TVE en de Stichting Omgevingseducatie. De belangrijkste aspecten van de regionale geschiedenis worden behandeld

 • Gooi en Vecht Historisch
  De archiefdiensten in het Gooi en de noordelijke Vechtstreek hebben hun informatie samengevoegd in deze nieuwe site.

 • VVV Gooi en Vecht
  De VVV's van het Gooi en de Vechtstreek zijn met hun rijke informatie ondergebracht in een gezamenlijke website.

 • Stichting Behoud de Eemvallei.

 • de Gooi en Eemlander


Amsterdam en Noord HollandDe Waterlinie
 

 • Stellingen en forten rond Amsterdam
  Grenzend aan het Gooi ligt de "stadsmuur van water". Weesp, Muiden, Muiderberg en Pampus zijn daar onderdeel van. Historie, routes en nieuws.

 • De Oude Hollandse Waterlinie
  Een gloednieuwe website (januari 2014) die de OHWL letterlijk en figuurlijk op de kaart zet. Je ziet het inundatiegebied op kaart, de vestingsteden, schanzen en sluizen en kunt er op inzoomen. De site is in opbouw en gaat uitgebreide route-informatie presenteren, verhalen en beelden. De site is een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht en Zuid-Holland.

 • De Nieuwe Hollandse waterlinie
  Een militaire verdedigingslinie van Muiden tot aan de Biesbosch. Zeer informatief: historie, toeristische info etc.

 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
  De website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Vereniging Vestingstad Naarden
  Verricht allerlei activiteiten om de kennis van de bewoners van Naarden en andere belangstellenden op sociaal, historisch en cultureel terrein te bevorderen.

 • Vestingvaart Naarden
  Beleef de eeuwenoude stad en omgeving vanaf het water. Ga mee op een van de rondvaarten.


Overige


 • Natuurmonumenten

 • Staatsbosbeheer

 • Heemschut
  Voor de bescherming van cultuurmonumenten.

 • Ruimtelijke plannen digitaal
  Een handige site om snel Bestemmingsplannen en Structuurvisies te vinden (zowel van gemeenten als van provincies en het rijk). Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening zijn overheden namelijk sinds 1-1-2010 verplicht om nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via deze website. Plannen van oudere datum worden gepubliceerd op basis van vrijwilligheid. U vindt wat u zoekt door een locatie (woonplaats, adres) in te tikken of op een kaart aan te wijzen. Daarna zijn alle beschikbare documenten en kaarten van die locatie te raadplegen. Uiteraard kunt u ook op de website van de provincie Noord-Holland zelf en van de afzonderlijke Gooise gemeenten de vigerende en in procedure zijnde ruimtelijke plannen vinden.

 • Hart voor Natuur
  HART voor NATUUR is een coalitie van meer dan 30 organisaties die zich inzetten voor de toekomst van de natuur en het landschap in Nederland. De site bevat "up to date" informatie over de voorgenomen bezuinigingen van meer dan 40% door het huidige kabinet. Op dit moment min of meer 'slapend'.

 • Natuur.pagina.nl
  Dé startpagina met zéér veel verwijzingen naar natuurclubs.

 • Natuurnet - de kennismakelaar
  Welk adviesbureau past het beste bij mijn onderzoeksvragen op het gebied van natuur, landschap, inrichting, milieu en beleid.

 • Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek
  Nieuwe Sterrenwacht voor de Regio Gooi en Vechtstreek. Bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in 's-Graveland. Kijk hier voor info over o.a. sterrenkijkavonden en cursussen sterrenkunde.


Musea in het Gooi