Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Leergang Gooi-o-logie voorjaar 2017


Buitenplaatsen en villaparken tussen Vecht en Eem
 

Tussen Vecht en Eem heeft in samenwerking met de Vrienden van het Gooi, de AWN Naerdincklant, de Stichting Omgevingseducatie, het GNR en IVN – weer een bijzondere thema-leergang gooi-o-logie georganiseerd, die wordt aangeboden via Volksuniversiteit Het Gooi.

Tot het belangrijkste historisch erfgoed van het Gooi en ommelanden behoren ook de zeventiende-eeuwse buitenplaatsen in ‘s-Graveland en langs de Vecht en de Angstel en de negentiende-eeuwse villaparken in Baarn, Bussum en Hilversum.
In een drietal lessen wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van buitenplaatsen, landgoederen en villaparken tussen Vecht en Eem, op de architectuur en bewoningsgeschiedenis, evenals op de tuingeschiedenis van de buitenplaatsen en het beheer.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden:

  • 15 maart: drs. Juliette Jonker: Geschiedenis van de buitenplaatsen aan de Vecht en de Angstel

  • 22 maart: drs. Annette Koenders: Buitenplaatsen & Villawijken in het Gooi en Eemland;

  • 5 april: Johan van Galen Last: Tuingeschiedenis en beheer van buitenplaatsen aan de hand van de buitenplaatsen in ‘s Gravenland

  • Daarnaast vindt er een excursie plaats naar een buitenplaats op een nader te bepalen datum


De avonden worden gehouden van 19.30-tot uiterlijk 22.00 uur en vinden plaats in de Infoschuur ‘T Gooi, Naarderweg 103A, Hilversum (aan de weg tussen station Bussum-Zuid en station Hilversum Mediapark)

Deelnemersbijdrage: € 60, inclusief (digitaal) lesmateriaal. Uw betaling wordt geïnd via automatische incasso.

Aanmelden via de website www.volksuniversiteithetgooi.nl. Nadere informatie bij de Volksuniversiteit Het Gooi 035 5312939