Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Speerpunten
 

Het Gooi is een ondernemende regio, er worden veel plannen gemaakt en uitgevoerd. In het licht van de doelstelling van de VVG kunnen die een positieve of negatieve bijdrage leveren aan het behoud van het bijzondere eigen karakter van het Gooi. De plannen en ontwikkelingen waar de VVG prioriteit aan geeft om op te reageren en actie op te nemen zijn onze speerpunten.

Speerpunt dossiers

Over de speerpunt-onderwerpen worden dossiers aangemaakt. In deze dossiers worden standpunten en activiteiten van de VVG beschreven en is ook meer algemene informatie opgenomen.

In de volgende plaatsen hebben wij speerpuntdossiers opgesteld:


Afgesloten of niet actieve dossiers zijn (tijdelijk) niet zichtbaar op de website. Informatie over oudere onderwerpen kunt u opvragen door een e-mail bericht te sturen aan info@vriendenvanhetgooi.nl
Als een dossier weer actueel wordt verschijnt het dossier weer op de website.

Archief van VVG-tijdschriftartikelen

Over veel dossiers/onderwerpen zijn artikelen verschenen in het VVG-tijdschrift.
Via de menuknop archief kunt u met trefwoorden, jaartallen en auteursnamen de tijdschriftartikelen raadplegen.