Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Natuurbegraven in het Gooi

Ook als je dood bent nog iets goed doen voor de natuur. Zo wordt natuurbegraven in de markt gezet. Eind 2013 kwam het onderwerp in het Gooi voor het eerst op de agenda. Een projectontwikkelaar wilde landgoed De Hoorneboeg overnemen van de huidige eigenaar om er een natuurbegraafplaats te stichten en het terrein vervolgens overdragen aan Goois Natuurreservaat.

Samen met de gebruikers van het landgoed heeft de Vereniging van Vrienden van 't Gooi (VVG) de voors en tegens van natuurbegraven op die plek in kaart gebracht. De conclusie: natuurbegraven levert op deze plek geen winst op voor de natuur. Integendeel, de al aanwezige natuurlijke, landschappelijk en cultuurhistorische waarden worden ernstig aangetast. Bovendien is het onderdeel van een aardkundig monument. Gelukkig was de gemeenteraad van Hilversum het met deze analyse eens en besloot geen medewerking te verlenen voor aan wijziging van het bestemmingsplan.

Andere plannen voor natuurbegraven in het Gooi zijn niet uit te sluiten. Natuurmonumenten heeft inmiddels laten weten om terreinen die daar voor in aanmerking te komen beschikbaar te willen stellen. Ook bij de herontwikkeling van het militaire complex terrein Crailo is het onderwerp natuurbegraven aan de orde gekomen, in samenhang met een eventuele reguliere begraafplaats en een crematorium. De ontwikkeling van dat laatste plan is inmiddels voorlopig op een laag pitje komen te staan.

We willen in de toekomst goed onderbouwd op kunnen reageren op nieuwe plannen voor natuurbegraven. Het Kenniscentrum van de Vereniging van Vrienden van 't Gooi heeft het onderwerp natuurbegraven daarom tijdens een bijeenkomst besproken en vervolgens heeft een werkgroep bestaande uit Jos Oude Elferink en Pieter Veenstra voor verdere uitwerking gezorgd.

We zetten op een rijtje wat natuurbegraven is en welke randvoorwaarden daarbij van belang zijn (zowel waarden die in het Gooi aanwezig zijn als regelgeving voor begraven). De mogelijkheden voor natuurbegraven lijken in het Gooi zeer beperkt te zijn. In een groot deel van het Gooi is vanwege de nu al aanwezige waarden natuurbegraven onwenselijk.

De volledige notitie is hier te lezen.

De kaart waarnaar in de notitie verwezen wordt is te bekijken via deze link.