Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Naarden: Amersfoortsestraatweg in relatie tot Storklocatie

 

In Naarden worden plannen ontwikkeld voor nieuwbouw op de zg. Storklocatie en de Amersfoortsestraatweg. De VVG maakt bezwaar tegen onzorgvuldigheden in het burgerparticipatieproces en o.a. tegen situering, de grootte en de landschappelijke inpassing van bouwvolumes.


21 oktober 2013

In Naarden worden plannen ontwikkeld voor nieuwbouw als invulling van de Stork-locatie bij het Rembrandtpark. En vervolgens ook aan de Amersfoortsestraatweg, nabij het sportcomplex. De stedenbouwkundigen vanuit het bestuur van de VVG hebben tijdens een voorbereidende vergadering van de gemeenteraad ingesproken. De VVG maakt bezwaar tegen onzorgvuldigheden in het burgerparticipatieproces en o.a. tegen situering, de grootte en de landschappelijke inpassing van de bouwvolumes. De professionele inhoud en presentatie van onze standpunten maakten daar indruk en de behandeling van het plan in de raad werd dan ook uitgesteld.
Ook hier werkt de VVG samen met lokale belanghebbenden. De Vereniging Amersfoortsestraatweg i.o. heeft een petitie opgesteld die de VVG graag ondersteund.

Lees de VVG inspraakreactie van 21 oktober 2013 op deze plannen.
Lees de petitie van de 'Vereniging Amersfoortseweg i.o.'
Zie de website Storklocatie.nl voor nadere informatie over de bouwplannen.