Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Tijdschrift "Vrienden van het Gooi"
 

Het tijdschrift van de vereniging belicht verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken. Globaal genomen het gebied tussen Vecht en Eem. De invalshoeken zijn natuur, landschap, cultuur, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en de toekomst van het Gooi. De artikelen gaan in op de karakteristieke aspecten van het Gooi en haar bewoners. Verder vele actuele onderwerpen zoals de acties van de vereniging tegen planvorming en politieke besluiten die het karakter van het Gooi aantasten. Ook vindt u er informatie over de wandelingen.

Het tijdschrift komt drie keer per jaar uit en is inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap van € 25,-. Het is overigens ook los te verkrijgen bij de beter gesorteerde boekhandels in het Gooi.

De artikelen uit het tijschrift vanaf 1996 zijn gedigitaliseerd (pdf-document) en kunt u terugvinden onder de menuknop 'archief'

Ieder die in de geest van het tijdschrift en de doelstelling van de vereniging over het Gooi wil schrijven, of zijn visie over de toekomst van het Gooi wil ventileren, kan contact opnemen met de redactie. Zie onder "wie zijn wij" - "redactie en Cies". Informatie en kopij via Dick Jonkers.

jaargang 22 - 2017 nr 1: Sluitingsdatum inleveren kopij 18 februari 2017, verschijningsdatum in week 12

jaargang 22 - 2017 nr 2: Sluitingsdatum inleveren kopij 5 augustus 2017, verschijningsdatum in week 38

jaargang 22 - 2017 nr 3: Sluitingsdatum inleveren kopij 27 oktober 2017, verschijningsdatum in week 48