Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Boeken


Zand in beweging - Over Goois stuifzand en stuifzandrestauratie (2015)

Sander Koopman & Jan Sevink

Na het themanummer over water in het Gooi (2010), nu een 'special' over de stuizanden in het Gooi.
Er zijn weinig natuurgebieden in het Gooi die de afgelopen jaren zo'n grote transformatie hebben doorgemaakt als het gebied van de Laarder Wasmeren. Eerst dichtbegroeid en waterrijk, nu merendeels kaal zand. Beide auteurs kregen vanuit hun eigen perspectief een warme belangstelling voor dit gebied.
Jan Sevink heeft jarenlang de bodemsanering begeleid en heeft veel onderzoek gedaan naar de kenmerken en het ontstaan van het gebied.

Sander Koopman bezocht regelmatig als excursieleider het stuifzand bij 't Bluk, waarbij de geologie en geomorfologie vaste onderdelen waren van de rondleiding. Nieuwsgierig naar het functioneren van het gebied als ecosysteem en naar de effectiviteit van het stuifzandherstel, ontstond het idee om gezamenlijk dit gebied te onderzoeken. In de periode maart tot augustus 2014 hebben zij regelmatig het terrein bezocht, de bodem onderzocht, de plantengroei bestudeerd, karteringen uitgevoerd, enzovoorts. Velen anderen hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek. Deze publicatie vormt daar de uiteindelijke weerslag van.

Voor een goed begrip van de teksten en afbeeldingen is enige voorkennis nodig van geologie, bodemkunde en vegetatiekunde. Als u die kennis nog niet bezit, helpt een verklarende woordenlijst achterin u hierbij op weg. Het boek telt 66 bladzijden en is rijkelijk voorzien van gekleurde afbeeldingen, kaarten en tabellen.

Het boek is vers van de pers (maart 2015). De prijs is € 4,50 (exclusief porto). Het is te bestellen bij onze secretaris: Leen Mak, Postbus 1080, 1270 BB Huizen, telefoon 035-5258192 of stuur een e-mailbericht naar  info@vriendenvanhetgooi.nl.


Te Gooi, te grabbel en ten goede – Over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi (2010)

ISBN: 978-90-8942-006-0

In het 75-jarig jubileumjaar heeft de VVG het jubileumboek "Te Gooi, te grabbel en ten goede" uitgebracht. Het bureau Triple E heeft in opdracht van de VVG een wetenschappelijk onderbouwde publicatie geschreven over de groei van de Gooise economie en hoe die te versterken via de Gooise natuur en cultuur. Er is een "knabbelkaart" opgenomen met activiteiten die tegenwerken en een "kansenkaart" met activiteiten die versterkend werken. Het boek is aan alle Gooise bestuurders aangeboden als richtinggevend document voor de besluitvorming.

De wetenschappelijk onderbouwing is helder en kort gehouden met vele kleurrijke illustraties waardoor het een goed toegankelijk boek is geworden.

In juni 2010 waren het boek en de thema’s onderwerp van een debat met bestuurders, leden en geïnteresseerden.

Het boek kost € 9.95. Het is te bestellen bij onze secretaris: Leen Mak, Postbus 1080, 1270 BB Huizen, telefoon 035-5258192 of stuur een e-mailbericht naar info@vriendenvanhetgooi.nl


Water – geschiedenis & actualiteit (2010)

Een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem ter gelegenheid van hun 75- respectievelijk 40-jarig jubileum.

Het boek telt 144 pagina’s en een A3-kaartbijlage. Het is rijk geïllustreerd. 

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, is onmisbaar voor alles wat leeft en draagt in belangrijke mate aan de biodiversiteit. Water heeft in de geschiedenis van ons land een beslissende rol gespeeld op landschappelijk, politiek en economisch gebied. De Nederlanders hebben meer dan twintig eeuwen strijd met het water gevoerd en er profijt van getrokken. Voor ons gebied speelde die strijd zich vooral af in de flanken – de Vechtstreek en Eemland – al had het middenstuk, ’t Gooi, er ook veel mee van doen.

Allerlei aspecten van het water worden door deskundige auteurs beschreven zoals: waterbeweging als geologische basis, de relatie van natuur, landschap en milieu, het ingrijpen van de mens in de waterhuishouding, water en economie, bestuurlijke conflicten, water en het dagelijks leven, water als verdedigingsmiddel enz. Er zijn korte intermezzo’s over waterplekjes die aan vroegere tijden herinneren en er zijn tips opgenomen voor uitstapjes.

Het boek kost € 9.95. Het is te bestellen bij onze secretaris: Leen Mak, Postbus 1080, 1270 BB Huizen, telefoon 035-5258192 of stuur een e-mailbericht naar info@vriendenvanhetgooi.nl


Natuurlijk 't Gooi (2003)

ISBN 90 74265 63 4

Een rijk geïllustreerd boek, 141 bladzijden dik, prachtige foto's, in kleur en met historisch materiaal. Samenstelling door Cees de Jong en Jan Johan ter Poorten. Historicus en journalist Eddie de Paepe schreef het essay. Inclusief nuttige info over musea, culturele instellingen en natuurgebieden.

Het boek beschrijft en laat vooral ook zien dat het Gooi een uniek gebied is met karakteristieke buitenplaatsen, monumentale gebouwen en vele fraaie natuurgebieden. Een streek waar al eeuwenlang cultuur en natuur hand in hand gaan. "Natuurlijk 't Gooi" biedt de lezer een rondreis langs Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden. Het voert langs de uiteenlopende ontwerpen van architecten als Dudok en Hamdorff. Langs oude kerken en vestingwallen, langs plekken waar kunstenaars als Mondriaan, Mauve en Neuhuys hebben gewerkt. En waar de schrijver en arts Frederik van Eeden zijn Walden heeft opgericht. Onderweg wordt stilgestaan bij bos en hei, "bergen" en buitenplaatsen. Centraal staat steeds de nauwe band tussen cultuur en natuur, in heden én verleden. Dit boek laat u bij uitstek zien wat de karakteristieke kenmerken zijn van het Gooise landschap.

Het boek is ook een uitstekend en representatief relatiegeschenk voor makelaars en hoteliers aan hun klanten. Voor toeristen is het een prachtig aandenken aan hun verblijf in het Gooi.

Het boek kost € 7,50. Het is te bestellen bij onze secretaris: Leen Mak, Postbus 1080, 1270 BB Huizen, telefoon 035-5258192 of stuur een e-mailbericht naar info@vriendenvanhetgooi.nl


Het Gooi Leeft: Vroeger, Nu en Straks (1999)

ISBN 90 6010 982 1

Vele typische Gooise onderwerpen komen aan bod waaronder de Erfgooiers, de Gooise natuur, de "Larense School", oude en nieuwe industrie, enz. De rode draad in de thema's is "het verleden, het heden en de toekomst". Het is een gebonden boek, rijk geïllustreerd en telt 175 blz.
Het is helaas niet meer op voorraad. Via de antiquarische boekhandel is het nog wel te verkrijgen.


 

 

 

 
 

 

 


Natuur- en landschapsvisie voor het Gooi (1992)

Geïllustreerd boek (127 blz.) met 2 losse kaartbijlagen.

De beschreven problemen en visies zijn nog steeds actueel. Helaas is het boek bij de vereniging niet meer voorradig. Af en toe is het te koop in de antiquarische boekhandel.