Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Fietsroutes

De fietsroutes van de VVG voeren u langs een specifiek thema in het gebied van Gooi, Vecht en Eem. Ze zijn samengesteld door de natuurwacht Edwin Klomp.

De routes zijn beschreven in een klein boekje waarin is opgenomen een beschrijving van de route, de bezienswaardigheden en een routekaartje.

De boekjes kosten € 2,50 en zijn te bestellen bij onze secretaris: Leen Mak, Postbus 1080, 1270 BB Huizen, telefoon 035-5258192 of stuur een e-mailbericht naar  info@vriendenvanhetgooi.nl.

De fietsroutes zijn ook te koop bij de kraam van de VVG tijdens de ledenvergaderingen en bij evenementen.

  1. De Gooise Vennenroute (uitgave 1998, 25 km lengte)
  2. Kastelen en Buitenplaatsen rond de Vuursche (uitgave 1999, 36 km lengte)
  3. De Gooise Engenroute (uitgave 2001, 27 km lengte)
  4. Langs de Molens van de Zuidelijke Vechtstreek (uitgave 2003, 72 km lengte)
  5. De Gooise Meentenroute (uitgave 2003, 28 km lengte)
  6. Langs de Molens van de Noordelijke Vechtstreek (uitgave 2005, 53 km lengte)
  7. De Gooise Zanderijroute (uitgave 2006, 37 km lengte)
  8. Rondje Hilversum (uitgave 2007, 37 km lengte)
  9. Rondje Huizen (uitgave 2008, 20 km lengte)
  10. Langs de houten huizen in de verboden kringen van Bussum en Naarden (uitgave 2011, 17 km lengte)