Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Wat doet de vereniging Vrienden van het Gooi?


 

Het Gooi is bijzonder, met een eigen karakter. Met zijn "dorpen verscholen in het groen". Met zijn grote natuurgebieden met afwisselende landschappen: zandverstuivingen, heide, bos, weilanden, moerassen en plassen.

De Vrienden van het Gooi willen de bewoners bewust maken van de unieke omgeving waar in zij wonen. Met een nieuwsbrief, artikelen in ons tijdschrift, door gebruik van sociale media en tijdens onze wandelingen met de natuurwacht.

Maar wij willen het ook beschermen en zorgen dat toekomstige generaties er ook nog van kunnen genieten. Ruimtelijke ontwikkelingen worden scherp in de gaten gehouden. Kijken of plannen voldoen aan de regelgeving. Zo nodig dit bij de rechter afdwingen. Of invloed uitoefenen om de regels te verbeteren.

De VVG probeert een goed milieubeheer te bevorderen, gericht op instandhouding en duurzame ontwikkeling van het natuurschoon en het beschermen van flora en fauna.

Ook hebben wij aandacht voor het ecologisch verantwoord gebruik van de natuurgebieden, gericht op het voorkomen van aantasting: zoals(te)intensieve recreatie, exploitatie in de vorm van land- en bosbouw, waterwinning, natuur begraven en andere vormen van vercommercialisering.

Waar nodig werken wij graag samen met andere (lokale) organisaties. Speciaal met het Goois Natuur Reservaat (GNR) hebben wij een bijzondere band.

In 1935 is de vereniging opgericht onder de oorspronkelijke naam: Vereniging van Vrienden van het Gooireservaat.
Wilt u meer weten over de historie van onze vereniging?
Dan raden wij u dit artikel van M.W. Jolles uit 1996 van harte aan.

De laatste alinea van het artikel komt recht uit ons hart:
"Want eigenlijk is het toch onvoorstelbaar dat niet iedereen lid is van de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Die vijfentwintig gulden worden wel eens minder goed besteed!"

Klik nu HIER