Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Beleidsplan en jaarstukken
 

Beleidsplan

Een Beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de vereniging haar doelstelling wil bereiken. In het meest recente beleidsplan worden de activiteiten voor de periode 2014-2018 en de te verwachten uitgaven voor speciale projecten  beschreven. Lees het Beleidsplan 2014-2018

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013


Relevante informatie ANBI

De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De vereniging werkt -met uitzondering van de administratie- met onbetaalde vrijwilligers. Er zijn geen personeelsleden in dienst van de vereniging. Onkosten die worden gemaakt ten behoeve van door het bestuur gedane of gevraagde werkzaamheden -zoals reiskosten buiten de regio-  worden vergoed.