Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

 

Postadres:
Vereniging van Vrienden van het Gooi
Postbus 1080
1270 BB Huizen

Email:
info@vriendenvanhetgooi.nl

Infoschuur GNR:
De VVG heeft samen met het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek, de KNNV (vereniging voor veldbiologie),  Naerdincklant (archeologie Gooi en Vechtstreek) het gebruik van de infoschuur die eigendom is van het Goois Natuurreservaat. Hier worden ondermeer bestuurs- en ledenvergaderingen gehouden, maar ook werkgroepen en commissies kunnen er gebruik van maken.

Het adres is:
Naarderweg 103a
1217 GL Hilversum 

Kamer van Koophandel:
nummer: 40516078

RSIN:  8085.21.998

Bank:
rekeningnummer NL23 RABO 0339 9313 88
t.n.v.
Ver. van Vrienden van 't Gooi.