Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Bestuur

Voorzitter

J. Metz (Hans)
Graaf Willem de Oudelaan 40
1412 AV  Naarden
tel: 035-6943475
voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl

Secretaris

L. Mak (Leen)
Oostergo 19
1274 JS Huizen
tel: 035-5258192
mob: 06-42508825
secretaris@vriendenvanhetgooi.nl

Penningmeester

W. Schaapherder (Wim)
Westkade 309
1273 RL Huizen
mob: 06-23932988
penningmeester@vriendenvanhetgooi.nl

Bestuurslid en vicevoorzitter

H. Hoes (Hans)
Vermeerlaan 70
1213 ED  Hilversum

tel: 035-6231817
hans.hoes@vriendenvanhetgooi.nl

Bestuurslid

George Laeijendecker
Nieuwe Bussummerweg 74
1272 CK Huizen

tel: 035-6228967

 

Bestuurslid

   
E.M. Groothedde (Erick)
Bies 32
1273 CH Huizen
tel: 06- 53419355
 
     


Administratie

W. Schaapherder (Wim)
Westkade 309
1273 RL  Huizen
tel: 06-23932988
info@vriendenvanhetgooi.nl


Vertegenwoordiger in de Klankbordgroep van het Goois Natuurreservaat

D.A. Jonkers (Dick)
Koggewagen 3
1261 KA  Blaricum
tel: 035-5260456
redactie@vriendenvanhetgooi.nl