Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Het Kenniscentrum
 

Een belangrijke activiteit van de VVG is het - bij voorkeur proactief - reageren op (ongewenste) plannen en ontwikkelingen van de provincie en de Gooise gemeenten. Daarbij is een grote rol weggelegd voor het bestuur: het participeren in overleg- en klankbordgroepen en schrijven van inspraakreacties. Dat vergt inhoudelijke en procedurele kennis en het is noodzakelijk te beschikken over informatie over lopende en komende ontwikkelingen en plannen in regio.

Hiertoe is een aantal jaar geleden het Kenniscentrum ingericht: een groep leden die hun kennis en expertise aan het bestuur beschikbaar willen stellen, door het geven van informatie over ontwikkelingen in hun buurt en het aanleveren van adviezen en concepten.

Werkzaamheden van de leden van het Kenniscentrum

● Expertise bij de leden van het kenniscentrum opbouwen waarmee een leidraad kan worden opgesteld voor het handelen van de VVG.

● Het formuleren van (inspraak)reacties, zienswijzen e.d. op gemeentelijke plannen en ontwikkelingen. Dit vraagt met name kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening(s-procedures), zoals landschappelijke, ecologische, juridische en stedenbouwkundige kennis.

● Het vormen van een dekkend netwerk binnen alle Gooise gemeenten van mensen die signalen van de voor de VVG relevante plannen en ontwikkelingen oppikken en melden aan het bestuur.

Voor meer informatie en voor aanmeldingen om lid te worden van deze groep kunt u contact opnemen met de bestuursleden: Hans Hoes en George Laeijendecker.