Vrienden van het Gooi

Op de bres voor een groen en leefbaar Gooi

Natuurwacht
 

Telefoon:
 
 
E-mail:
035-6231817
of

 

De Gooise Natuurwacht

De leden van de natuurwacht zetten zich in om bewoners van het Gooi te laten genieten van de natuur, ondermeer door het geven van voorlichting en educatie. Jaarlijks worden vele (wandel-) excursies georganiseerd. Iedereen kan daar aan deelnemen. Daarnaast is de Gooise Natuurwacht tijdens markten en evenementen dikwijls aanwezig in de informatiekraam van de VVG. Op verzoek kunnen zij ook voor u of uw organisatie wandelingen, excursies of voorlichtingsmiddagen organiseren. Zie voor wandelingen en excursies: Op Pad

Het ontstaan

De in 1932 opgerichte Stichting Gooisch Natuur Reservaat (GNR) had in het begin te weinig personeel beschikbaar om voldoende toezicht in het veld te houden. Het GNR zocht daarom vrijwilligers bij de in 1935 opgerichte Vereniging van Vrienden van het Gooireservaat (de oude naam van de VVG). Daar waren voldoende leden met kennis en vrije tijd die zich beschikbaar wilden stellen. Het vrijwilligerskorps groeide kort na de Tweede Wereldoorlog uit tot zo’n vijftig á zestig leden. Daarmee was het niet alleen de oudste, maar tevens de grootste natuurwacht in ons land.

Vacatures

De Gooise Natuurwacht heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. Woont u in het Gooi of directe omgeving daarvan? Hebt u kennis van de natuur in het algemeen en die van het Gooi in het bijzonder en wilt u die met anderen delen? Bent u minimaal 18 jaar en wilt u wel wat van uw vrije tijd besteden aan dit nuttige werk, neem dan contact met ons op.

Inlichtingen bij het secretariaat van de Gooise Natuurwacht:

Vermeerlaan 70
1213 ED Hilversum
tel. 035-6231817 of 06--24797158
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl

Leden van de natuurwacht

  • J.H. van Beek, Zenderlaan 15, 1216 EL Huizen
  • P.H. Kreuning, Herenweg 111, 1244 PZ Ankeveen
  • L.R.W. Pelsink, Van Riebeeckweg 88, 1212 EN Hilversum
  • R.K. Sikking, Noordereinde 177, 1243 JP, 's-Graveland
  • T. Veerman, Trompstraat 89, 1271 SZ Huizen