Jaarvergadering VVG op 25 april

Op 25 april a.s. wordt onze jaarvergadering gehouden in de Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103 in Hilversum. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de vergadering begint om 19.30 uur.

Het programma bestaat uit twee delen. Voor de pauze komen de verenigingszaken aan de orde. Zie hieronder voor de agenda en de bijbehorende bijlagen:

Kijk hier voor de concept agenda:

Verslag Algemene Leden vergadering 2018

Jaarverslag VVG 2018

Jaarverslag penningmeester over 2018

Verslag Natuurwacht 2018

Concept jaarrekening 2018 en begroting 2019

Na de Pauze zijn er om ca 20.45 uur twee boeiende lezingen over een zeer actueel thema:  “Natuur en recreatie in Gooi- en Eemmeer”. Ook niet-leden zijn daarbij welkom.

Na afloop is er gelegeheid voor ontmoeting in informele sfeer. In verband met de catering wordt aanmelding op prijs gesteld. Liefst per mail, of telefonisch: 06 50251799