VVG denkt mee met Kustvisie Huizen

De VVG neemt deel aan een reeks van sessies met de gemeente Huizen in een participatieproces over de Kustvisie Huizen. Wij willen meedenken met het in goede banen leiden van projecten, en nu alvast waarschuwen dat wij ongewenste projecten in beschermde natuurgebieden zullen bestrijden.

Wij pleiten ervoor de natuur te zien als een kostbaar en waardevol recreatief aanbod voor natuurliefhebbers en rustzoekers, maar natuur en landschap gaan soms samen met recreatief gebruik, en soms ook niet.

Er is een groot verschil tussen massavertier, sport en evenement enerzijds en anderzijds fiets- en wandelroutes en natuurbeleving. Wij zijn er voor om hier een duidelijk onderscheid tussen te maken. Reserveer waardevol landschap en natuur uitsluitend voor routes en natuurbeleving. Tot de mogelijkheden behoren bijvoorbeeld: een theetuin met natuurinformatiepunt bij de Aanloophaven of een vogelkijkhut ten westen van de Huizer haven.

Er werden in de eerste participatiesessie ideeën geopperd die in strijd zijn met de aanwijzing van het Gooimeer als onderdeel van het Nederlands Natuurnetwerk en de bescherming van Natura 2000 gebieden ten westen van de haven. In deze gebieden is wat de VVG betreft geen plek voor verstorende recreatie.

Wij pleiten voor afbouw van recreatief gebruik op het eiland Dode Hond (gemeente Blaricum); als er al behoefte zou zijn aan uitbreiding van aanlegplaatsen, dan liever op het eiland Huizerhoef. Het Gooimeer heeft een rustgebied voor water- en moerasvogels nodig.

Maar ook bijvoorbeeld drijvende huisjes aan het eind van het havenhoofd en een zonnepaviljoen in het water op afstand vóór het Huizer strand zijn in strijd met natuurbeschermingswetgeving. Dergelijke plannen zal onze vereniging zo nodig ook met juridische middelen bestrijden.

Het fonteinkruid is voor botenbezitters een plaag, voor watervogels hun voedsel. Fonteinkruid kenmerkt een ontwikkelingsstadium, te danken aan waterkwaliteitsverbetering. Het Gooimeer is altijd al ondiep geweest, het grote bevaarbare water is elders. Massaal jaarlijks maaien van fonteinkruid is ongewenst en zinloos. Beperk dit tot een vaargeul naar de Huizer haven en een veilige zwemplek voor het Huizer strand.

Ook Gooise Meren bereidt een kustvisie voor, en in Blaricum is de kust ook een actueel thema, denk aan een strandtent bij de Stichtse Brug. Dit dwingt o.i. tot onderlinge afstemming van visies en plannen.

Wij pleiten ervoor om de recreatieve routes van heuvelrug en randmeerkust meer met elkaar te verbinden en daarbij als gemeente Huizen aan te sluiten bij het Nationaal Park Heuvelrug.

Lees ook de kustvisie van de gemeente Huizen en onze reactie met aanbevelingen.