Zijn de Vrienden van het Gooi regelneukers?

De Vrienden van het Gooi willen de natuur in het Gooi beschermen. De meeste bewoners van het Gooi zijn natuurliefhebbers. Maar als wij concreet met natuurbescherming aan de slag gaan worden wij op Facebook uitgemaakt voor azijnpissers en regelneukers. Hoe zit dat?

Natuurbescherming is in handen van de Provincie. Zij hebben grote delen van de Gooimeerkust een speciale status gegeven als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast en vaak overlappend zijn er Natura 2000 gebieden. De Gooise kustgemeenten zijn volop bezig met het nadenken hoe de kust aantrekkelijker kan worden gemaakt voor recreatie. Dit botst.

De Provincie heeft regels opgesteld ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en omschrijvingen opgesteld van de aanwezige natuurwaarden. De Gemeenten moeten daar met het maken van hun plannen rekening mee houden. En daar gaat het vaak fout. En als het fout gaat en de Gemeenten bewust of onbewust de regels niet goed toepassen heeft de Provincie weinig middelen om daar tegen op te treden. Wie moet dat dan doen? Inderdaad, organisaties als de VVG.

Het begon met waterwoningen in Blaricum. De VVG heeft dat een aantal jaren geleden tegengehouden, maar het plan komt weer terug. Toen vakantiehuisjes op het strand van Muiderberg. Bij het voorland van de Stichtse brug was eerst een jachthaven gepland, daarna Blaricum aan Zee en uiteindelijk Blaricum Beach en misschien later toch weer een eiland. Bij Oud Valkeveen zijn er plannen om beschermd bos om te vormen tot parkeerplaats en de lijst zal de komende jaren nog veel langer worden.

Als een plan echt goed en gewenst is moet dat kunnen. Als bijzonder beschermde natuur is aangewezen op een plek waar je recreatie wil moet je beginnen bij de “baas”, de provincie. Maar het negeren van regelgeving of het door de vingers zien is niet de methode. De natuur verdient het om serieus genomen te worden.
Ook de VVG wil serieus zijn, wij zijn geen organisatie die processen verstoort door tegen beter weten in zand in de raderen te gooien. Als wij een bezwaarschrift indienen is dat gefundeerd en denken wij dat het serieus kans maakt.

Veel draait er om dit zinnetje: “Een bestemmingsplan ( ) maakt geen nieuwe activiteiten mogelijk die per saldo leiden tot een significante aantasting ( ), of tot een vermindering van de oppervlakte van het Natuurnetwerk Nederland ( ).”

Bij Blaricum Beach en Oud Valkeveen speelt vermindering van het oppervlak. Dat betekent dat het plan alleen mag worden uitgevoerd als er sprake is van “een groot openbaar belang”. Uit rechtspraak blijkt dat recreatie dat niet is en dan kun je bedenken dat parkeren t.b.v. een pretpark dat ook niet is.

De Vrienden van het Gooi komen op voor de natuur. Dat kan niet anders dan door gebruik te maken van de regels die daarvoor zijn gemaakt, hoe vervelend dat ook is als deze knellen bij het bedenken van leuke dingen voor de mensen.