Jaarvergadering nu op 20 juni, schriftelijk!

Omdat ook in de komende tijd zal de maatregel om anderhalve meter afstand te houden van kracht blijven. Onze gebruikelijke plek voor de jaarvergadering, de infoschuur, biedt niet voldoende ruimte. Om deze reden heeft het bestuur besloten de vergadering schriftelijk te houden op 20 juni a.s. om 20.00 uur.  U kunt daar per mail of per brief aan deelnemen.

Van u wordt gevraagd:

  • Goedkeuring van de notulen van de ALV van 2019
  • Goedkeuring van de jaarrekening 2019, incl. rapportage van de Kascommissie
  • Instemming met de begroting 2020
  • Benoeming van de Kascommissie 2020 (bijlage volgt)
  • Benoeming van een erelid (bijlage volgt)

De bijbehorende jaarstukken voor de ledenvergadering zijn:

* Onder voorbehoud wijzigingen op verzoek kascommissie

U bent tot 17 juni 20.00 uur in de gelegenheid op agendapunten te reageren, vragen te stellen of een toelichting te vragen.
Het heeft onze voorkeur dit via onderstaand formulier te doen. Ook kunt u ons rechtstreeks een mail sturen.
Als u geen e-mailadres heeft dan kunt u de bij de uitnodiging bijgesloten gefrankeerde envelop gebruiken. Het adres is: Secretaris Vrienden van het Gooi, Bosdrift 34, 1215 AM Hilversum.

Het bestuur zal alle vóór 17 juni 20.00 uur ontvangen reacties beantwoorden en (desgewenst anoniem) ook op de website publiceren. Wij gaan ervan uit dat alle leden die vóór de vergadering niet per e-mail of brief hebben gereageerd  kunnen instemmen met de voorstellen.

De aangekondigde lezing over het Smithuyserbos en de Wolfsdreuvik zal op een later tijdstip worden gehouden.

Reacties en vragen op digitale ledenvergadering 20 juni