Wat mag er gebouwd worden aan de Driftweg in de beschermde Naarder Eng?

Strijd tussen de ingediende plannen en het bestemmingsplan

Zondag 11 oktober 2020, Blaricummer en Huizer engen

Engen zijn akkers uit oude tijden. Nu vaak begroeid met oude gewassen, zoals boekweit